Kent u Progressief Stein

Progressief Stein.                                                                       

Toekomstgericht, zorgzaam, ontwikkelingsgericht, groen.

Progressief Stein is een lokale politieke partij in Stein, steeds gericht op de toekomst en zoekt daarin steeds naar nieuwe en betere oplossingen voor bestaande vraagstukken waar eerdere oplossingen niet hebben gewerkt.

Progressief Stein heeft aandacht voor de kwaliteit van de Steinse samenleving, voor de Steinse burgers in hun eigen leefomgeving en heeft aandacht voor hun individuele behoeften en zorgen, vooral ook in een vergrijzende samenleving.

Progressief Stein staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor iedereen en op alle niveau’s als essentieel onderdeel van de ontwikkeling van onze Steinse burgers naar een kansrijke toekomst.

Progressief Stein koestert het groene karakter van onze leefomgeving als waardevol element en wil dat graag versterken en ook onze economische kracht daaraan ontlenen.

De politiek partij Progressief Stein staat voor een samenleving waarin verantwoordelijkheid voor elkaar vanzelfsprekend is, waarin vernieuwing als een kans wordt gezien en waarin we ons voortduren inzetten om onze Steinse burgers in dit denken mee te nemen en te motiveren. Progressief Stein laat zich daarin mede inspireren door het gedachtengoed van landelijke progressieve partijen, zoals D66, PVDA en GroenLinks.

Wilt U meedoen? Neem met ons contact op fjvdavert@planet.nl of 06 29451644.

 

Frans van der Avert, fractievoorzitter Progressief Stein