Progressief Stein is tegen bebouwing Bramert Noord

De Steinse politieke partijen, met uitzondering van CMB en Progressief Stein zetten de deur open naar bebouwen van Bramert Noord.

 

Onderstaande tekst staat geschreven in ons verkiezingsprogramma.
De behoefte aan nieuwe huisvesting moet in Stein primair worden ingevuld vanuit de leegstand in de huidige kernen. Dit mede om leegstand en verloedering van de leefomgeving tegen te gaan. Het principe ‘Oud voor Nieuw’ dat regionaal is overeengekomen heeft onze instemming. Recent onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van beperkte nieuwbouw in Bramert Noord heeft wat Progressief Stein betreft de noodzaak om dit ook daadwerkelijk uit te voeren nog lang niet aangetoond. Tegen die achtergrond is het niet gewenst om nu woningbouw in Bramert Noord te laten plaatsvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *